14:35 EST Chủ nhật, 19/11/2017
Rss Feed
Chào mừng bạn đến Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông. Đường dây nóng : 02613.547688, Fax : 02613.543667, Email :ttkt@daknong.vss.gov.vn
                                                                             

             Phó Giám Đốc                                      Phó Giám Đốc                                   Phó Giám Đốc
             Võ Thị Ái Liễu                                         Hồ Tấn Lộc                                    Trần Ngọc Quân
            ĐT: 02616.261107                  ĐT: 0261.3543323-0914090471              ĐT :0261.3550678-0905149879
 

Phó Giám đốc:  Võ Thị Ấi Liễu

           - Quản lý, chỉ đạo công tác khám bệnh. chữa bệnh BHYT; quản lý, theo dõi vad chỉ đạo các thành viên của cơ quan BHXH tham gia vào các Hội đồng đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ nguồn quỹ BHYT theo quy định.
           - Trực tiếp phụ trách : công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức và người lao động; công tác cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; hoạt động Văn phòng BHXH tỉnh; công tác tư tưởng, tuyên truyền; công tác kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức, viên chức của ngành; công tác nghiên cứu khoa học; công tác kế hoạch, tài chính, tài sản; xây dựng cơ bản; quản lý các nguồn quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
           - Quản lý, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra nghiệp vụ; công tác khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân.
           - Trực tiếp phụ trách các phòng, địa phương : Văn phòng, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Giám định BHYt, phòng Thanh tra-Kiểm tra, BHXH các huyện Đăk Glong và Tuy Đức.
             - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công

Phó Giám đốc: Hồ Tấn Lộc

          - Quản lý công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
          - Quản lý, chỉ đạo công tác Khai thác nguồn thu mới và đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN.
          - Quản lý, chỉ đạo công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
          - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự BHXH tỉnh.

          - Trực tiếp phụ trách các phòng, địa phương : Phòng Quản lý thu, phòng Khai thác và thu nợ, phòng Cấp sổ, thẻ, BHXH các huyện : Đăk Song, Đăk Rlấp và thị xã Gia Nghĩa.
          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

     
 Phó Giám đốc: Trần Ngọc Quân

         - Quản lý, chỉ đạo Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ.
         - Quản lý, chỉ đạo giải quyết các chế độ BHXH.
         - Quản lý, chỉ đạo lĩnh vực công nghệ thông tin.
         - Trưởng các ban : Chỉ đạo ISO; Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Biên tập trang thông tin điện tử BHXH tỉnh.
         - Làm nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH tỉnh.
        - Trực tiếp phụ trách các phòng, địa phương : phòng Chế độ BHXH, phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, phòng Công nghệ thông tin, BHXH các huyện : Krông Nô, Cư Jút và Đăk Mil.
          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 
Cổng gddt
Mail công vụ
Đường dây nóng
Danh sách chữ ký bác sỹ
Khung DTTS
BỘ thủ tục
CMC
EFY
bkav
vnpt
thaison
viettel
ts24

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 1786
  • Tháng hiện tại: 42069
  • Tổng lượt truy cập: 1781373