20:30 EST Chủ nhật, 20/01/2019
Rss Feed
Chào mừng bạn đến Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông. Đường dây nóng : 02613.547688, Fax : 02613.543667, Email :ttkt@daknong.vss.gov.vn

Tăng cường thực hiện chỉ tiêu bao phủ số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Đăng lúc: Chủ nhật - 10/12/2017 21:47
       Ngày 24/11/2017, UBND tỉnh Đăk Nông ban hành Công văn số 6655/UBND-KGVX chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trực thuộc tăng cường thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT)  trên địa bàn.
Một buổi tuyên truyền, vận động trực tiếp với người dân về BHXH, BHYT
của BHXH tỉnh Đăk Nông
         Những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT, lộ trình BHYT toàn dân, giao chỉ tiêu bao phủ BHYT cho từng huyện, thị xã và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHYT hằng năm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đến hết tháng 11/2017, toàn tỉnh mới thực hiện được hơn 485 ngàn người tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ bao phủ là 79,6% chưa đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT được Chính phủ giao (còn thiếu 2,15%). Nguyên nhân là do:
       Trong năm 2017, thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 thì số đối tượng được cấp thẻ BHYT do ngân sách nhà nước đóng giảm khoảng 36 ngàn người so với năm 2016. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về chính sách BHYT còn hạn chế, chưa thấy được tính ưu việt của chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước, đời sống người dân trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nên cũng hạn chế trong việc tham gia BHYT cho cá nhân và gia đình.
       Để có thể thực hiện đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tăng cường các giải pháp thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT. Cụ thể như sau:
       Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh: tăng cường tuyên truyền chính sách BHYT bằng nhiều hình thức để người lao động và nhân dân biết được trách nhiệm và lợi ích của việc tham gia BHYT; Mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT, đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động để khai thác đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng BHYT đến từng nhân viên đại lý thu; Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát số lao động thuộc diện tham gia BHXH, BHYT nhưng chưa tham gia để đôn đốc, đề nghị đơn vị quản lý lao động kịp thời đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa đăng ký tham gia BHYT, BHYT cho người lao động, đảm bảo 100% người lao động tại các doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT và được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo quy định; Phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2016-2020 trên dịa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.
       Sở Y tế: theo dõi và chỉ đạo các cơ sở y tế có giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân. Phối hợp với BHXH tỉnh đề ra giải pháp và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức tốt chỉ tiêu bao phủ BHYT.
      Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: kiểm tra, đôn đốc phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng tham gia BHYT do NSNN đóng, hỗ trợ đóng, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT; Chỉ đạo các cơ sở giao dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT.
       Sở Giáo dục – Đào tạo: chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT, giao trách nhiệm cụ thể cho hiệu trưởng nhà trường trong việc tổ chức thực hiện BHYT học sinh, sinh viên. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục được cấp kinh phí từ quỹ khám, chữa bệnh BHYT sử dụng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên tại cơ sở nhà trường theo đúng quy định;
      Sở Kế hoạch và Đầu tư: hằng tháng cung cấp danh sách doanh nghiệp đăng ký kinh doanh cho BHXH tỉnh để cấp mã định danh BHXH cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp kê khai tham gia BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
       Cục Thuế tỉnh: phối hợp với BHXH tỉnh cung cấp thông tin về doanh nghiệp được cấp mã số thuế, doanh nghiệp mới thành lập để đôn đốc tham gia BHXH, BHYT.
      UBND các huyện, thị xã: kiện toàn và nâng cao trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT toàn dân; xác định là nhiệm vụ trọng tâm; là công tác thường xuyên trong tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, thực hiện đạt chỉ tiêu BHYT toàn dân của địa phương. Tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện bao phủ BHYT toàn dân đến năm 2020; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các tổ chức mặt trận, đoàn thể; đưa chỉ tiêu BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và công tác thi đua -khen thưởng, thực hiện tiêu chí văn hóa, tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các xã có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp, các xóm, bản (không thuộc xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xóm, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020) vận động tuyên truyền người dân tham gia BHYT hộ gia đình.
        Định kỳ 6 tháng, UBND huyện, thị xã tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về BHXH tỉnh  để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Tác giả bài viết: Huỳnh Uyên
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem bản: Desktop | Mobile
top