14:41 EST Chủ nhật, 19/11/2017
Rss Feed
Chào mừng bạn đến Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông. Đường dây nóng : 02613.547688, Fax : 02613.543667, Email :ttkt@daknong.vss.gov.vn

Đảm bảo tốt nhất quyền lợi BHXH cho người lao động

Đăng lúc: Thứ tư - 02/03/2016 01:48
Ngày 26/01, tại Hà Nội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội làm việc với BHXH Việt Nam giám sát về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2015. Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi chủ trì cuộc làm việc.
UB XH 260116.jpg
Toàn cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh trình bày tại buổi làm việc, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong việc nghiên cứu, tham gia hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật về BHXH và pháp luật khác, tham gia đóng góp ý kiến đối với Luật An toàn, vệ sinh lao động; dự án Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Bộ Luật Dân sự sửa đổi.

Ngay sau khi Luật BHXH (sửa đổi) được thông qua, BHXH Việt Nam đã có văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ, các Bộ, Ngành có liên quan khẩn trương xây dựng ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; đồng thời cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật BHXH (sửa đổi), Luật Việc làm về nội dung BH thất nghiệp, Thông tư hướng dẫn tinh giản biên chế, và các văn bản hướng dẫn thi hành khác…

BHXH Việt Nam đã kịp thời phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện pháp luật về BHXH liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, qua đó phản ánh, báo cáo và có những đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tháo gỡ như phản ánh về lương hưu thấp của giáo viên mầm non, vướng mắc từ địa phương thực hiện BHXH một lần, tổng hợp vướng mắc vượt quá thẩm quyền của BHXH Việt Nam,… Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh nhấn mạnh, năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc đặt ra yêu cầu giải quyết chế độ BHXH đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, cũng như việc giải quyết chế độ BHXH đối với công chức, viên chức khi thực hiện chính sách tinh giản biên chế, chính sách đối với lao động dôi dư và một số chính sách mới ban hành. BHXH Việt Nam đã nghiên cứu, xây dựng và ban hành 91 văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH và tăng cường công tác quản lý chống thất thoát quỹ BHXH như một số hướng dẫn đóng hưởng BHXH, hướng dẫn xử lý trong quá trình triển khai thí điểm phần mềm lõi của Ngành, chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử,  hướng dẫn tạm thời thực hiện các chế độ BHXH theo Luật BHXH năm 2014,…

Với những nỗ lực trong công tác triển khai thực hiện chính sách BHXH, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã đạt được những kết quả nhất định, đối tượng tham gia năm sau luôn cao hơn năm trước. Tính đến 31/12/2015, số người tham gia BHXH là 12.290.381 người, tăng 644.530 người (5,53%) so với năm 2014. Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đầy đủ, kịp thời, an toàn cho gần 3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và chi trả cho trên 8 triệu lượt người hưởng các khoản trợ cấp một lần. Công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hưởng các chế độ BHXH đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật về BHXH đã tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng; Công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT đã được BHXH Việt Nam đưa vào quy trình xét duyệt và quản lý BHXH nên chất lượng dịch vụ công về BHXH, BH thất nghiệp đã được nâng cao… Phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện đến hết năm 2015 đã thực hiện tại 63/63 tỉnh, thành phố với 10.632/11.016 xã phường (chiếm 96%). Trong đó, 61 tỉnh đã triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố. Kết quả thực hiện rất tích cực, nhận được sự hài lòng của người hưởng, chất lượng phục vụ người hưởng ngày càng được nâng cao; đảm bảo an toàn tiền mặt trong quá trình vận chuyển và chi trả; những hạn chế trong công tác quản lý người hưởng, cơ sở vật chất tại một số điểm chi trả được cơ quan bưu điện đang dần khắc phục hiệu quả.


UB XH 2 260116.jpg
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh phát biểu tại cuộc họp

Công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được coi trọng và thực hiện thường xuyên, liên tục, góp phần giảm thiểu thời gian và kinh phí thực hiện thủ tục BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho doanh nghiệp và người dân. Mô hình cơ cấu tổ chức và chức năng của BHXH Việt Nam được kiện toàn phù hợp với cơ chế quản lý hoạt động BHXH, giúp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho việc cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm phát triển nhanh đối tượng và phục vụ tốt hơn đối tượng tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BH thất nghiệp.

Công tác phối hợp chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của BHXH Việt Nam đã được đổi mới kịp thời, sát thực tế, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và thực hiện triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. BHXH nhiều tỉnh, thành phố đã tích cực tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan liên quan tại địa phương.

Nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động về ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cũng như quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp có những chuyển biến cơ bản.

Tuy nhiên, Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh cũng nhận định, việc thực hiện chính sách BHXH vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể, số người tham gia BHXH bắt buộc tuy tăng đều qua các năm nhưng còn thấp so với thực tế phải tham gia; số người tham gia BHXH tự nguyện thấp hơn nhiều so với tiềm năng. Tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp còn xảy ra phổ biến ở hầu hết các tỉnh và chưa được giải quyết triệt để làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; Công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT có lúc, có chỗ còn chưa phù hợp với đối tượng; Công tác kiểm tra, hậu kiểm nhiều khi chưa kịp thời để đáp ứng yêu cầu quản lý.

Bên cạnh đó, việc triển khai ứng dụng CNTT tại BHXH Việt Nam đang được đẩy mạnh, song phần mềm quản lý hiện nay còn phân tán chưa kết nối được dữ liệu giữa Trung ương với tỉnh để tổng hợp số liệu phục vụ công tác chuyên môn, quản lý; Một số quy định của pháp luật có liên quan đến việc thực hiện BHXH nhưng chưa có hướng dẫn sử dụng kịp thời gây khó khăn trong tổ chức thực hiện; Đến nay, Luật BHXH đã có hiệu lực thi hành nhưng các văn bản hướng dẫn chưa ban hành đầy đủ dẫn đến cơ quan BHXH chưa có căn cứ để hướng dẫn cũng như xây dựng các phần mềm hỗ trợ thực hiện nên phải ban hành văn bản tạm thời để giải quyết kịp thời chế độ cho người lao động; Tình trạng lạm dụng trục lợi gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BH thất nghiệp còn diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi và chưa được kiểm soát một cách hiệu quả…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi đánh giá cao những kết quả mà ngành BHXH đạt được trong thời gian vừa qua. Năm 2015, ngành BHXH có những bước chuyển mình rõ rệt, ngày càng phục vụ tốt hơn và đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân; Đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng lên và nguồn thu quỹ BHXH cũng dần tăng; Công tác quản lý quỹ tốt, thực hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật; Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT được đẩy mạnh; Công tác tuyên truyền được đa dạng hóa và đẩy mạnh..

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi đề nghị, thời gian tới, BHXH Việt Nam cần tập trung vào việc phát triển đối tượng, trong đó đặc biệt chú ý một số nhóm đối tượng như: BHXH tự nguyện, cán bộ bán chuyên trách, lao động có hợp đồng có thời hạn từ 1 – 3 tháng; Tập trung quản lý quỹ an toàn, hiệu quả; Thực hiện chi trả kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng,... để ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện vai trò là một trong những trụ cột chính của chính sách an sinh xã hội./.

 
ĐH(http://www.baohiemxahoi.gov.vn)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
mua bán bitcoin ở đâu tôt | đàn piano giá rẻ | Cake Decoration Tips | may xuc | Máy xúc điều khiển | máy xúc | thi cong phong karaoke | mật ong rừng nguyên chất | ban ghe da gia go | cam gao nguyen chat tphcm | bán đàn guitar tphcm | đầu ghi hình 16 kênh |
 
Cổng gddt
Mail công vụ
Đường dây nóng
Danh sách chữ ký bác sỹ
Khung DTTS
BỘ thủ tục
CMC
EFY
bkav
vnpt
thaison
viettel
ts24

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 28
  • Khách viếng thăm: 25
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 1786
  • Tháng hiện tại: 42103
  • Tổng lượt truy cập: 1781407