13:25 EDT Thứ hai, 17/06/2019
Rss Feed
Chào mừng bạn đến Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông. Đường dây nóng : 02613.547688, Fax : 02613.543667, Email :ttkt@daknong.vss.gov.vn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông, hoàn thành vượt mức kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/01/2019 02:39
        Năm 2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đk Nông đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó nổi bật là đạt và vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), góp phần ổn định và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
BHXH tỉnh tổ chức tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cho người lao động
         Theo số liệu báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 529.205 người, tăng 36.951 người, tương đương tăng 7,5 % so với năm 2017. Đạt 102% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; Tỷ lệ bao phủ BHYT là 86%, vượt 1,4% so với kế hoạch Chính phủ giao (84,6%), vượt 1,1% so với Nghị quyết Tỉnh ủy giao (84,9%), vượt 1% so với kế hoạch UBND tỉnh giao (85%). Số thu BHXH, BHYT, BHTN là 906.033 triệu đồng đạt 100,35% so với kế hoạch, tăng 6,4% so với năm 2017. Nhiều đơn vị hoàn thành và đạt tỷ lệ thu cao như: BHXH huyện Đăk Glong 106,7%, BHXH huyện Đăk R’lấp 104,9%, BHXH huyện Krông Nô 105,6%; BHXH huyện Đăk Song 104,7%...
         Để có được được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan BHXH tỉnh trong việc triển khai  thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ tăng thu, giảm nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Ngay từ những tháng đầu năm 2018, BHXH tỉnh đã bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao từ đó chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã tích cực tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, thị xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị tham gia đầy đủ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động, đồng thời tăng cường đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trích nộp BHXH, BHYT đúng quy định. Thường xuyên nắm bắt và làm việc trực tiếp với những đơn vị nợ đọng kéo dài để giảm tỉ lệ nợ xuống mức thấp nhất; Chủ động đôn đốc cơ quan tài chính các cấp, cơ quan quản lý đối tượng chuyển tiền đóng BHYT cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng vào quỹ BHYT không để nợ sang năm sau.
         Trước tình trạng nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh chậm đóng, nợ kéo dài. BHXH tỉnh đã tập trung đẩy mạnh nhiều biện pháp nhằm đôn đốc thu hồi nợ, phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT như thường xuyên tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo giảm nợ BHXH trên toàn tỉnh; Báo cáo danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT về UBND tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện việc trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động;Thực hiện công khai danh sách đơn vị nợ BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng; Phân công cán bộ chuyên quản thu thường xuyên kiểm tra, đối chiếu, đôn đốc đơn vị, doanh nghiệp, trích nộp đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật. Đối với các đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài từ 03 tháng trở lên BHXH tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, cương quyết xử lý những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Thực tế cho thấy, công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc phát hiện tình trạng vi phạm pháp luật BHXH, BHYT của các đơn vị cũng như kịp thời chấn chỉnh những sai sót, hạn chế trong công tác quản lý, nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động. Nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp trên mà tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn đã giảm đáng kể. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN phải tính lãi tính đến 31/12/2018 là 24.895 triệu đồng, giảm 20,5% so với năm 2017, chiếm tỷ lệ nợ 2,62% số phải thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2018, thấp hơn 0,63% so với tỷ lệ nợ BHXH Việt Nam giao (3,25%). Trong đó, nhiều đơn vị đạt tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN thấp như BHXH huyện Đăk R’lấp 1,37%, BHXH huyện Cư jút 1,54%, BHXH huyện Đăk Glong 1,63%...
         Trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đặc biệt là phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên; BHXH tự nguyện đã đạt được kết quả ấn tượng. Tính đến hết 31.12.2018, toàn tỉnh đã có 73.072 người tham gia BHYT hộ gia đình, tăng 8.421 người (13%) so với cùng kỳ năm 2017. Số học sinh tham gia BHYT là 104.446 em, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh là 90,5% tăng gần 14.000 em tương đương tăng 15% so với số tham gia năm 2017. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.084 người, tăng 83,5% so với năm 2017. Đạt 105% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Có được kết quả trên là nhờ trong năm BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; tham mưu giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT phù hợp với từng địa phương theo Quyết định 1167/QĐ-TTg. Chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã phối hợp với UBND các cấp trong việc quản lý và lập danh sách người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng. Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT một cách phù hợp, đa dạng như: tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm đối thoại trực tiếp với người lao động, người dân; tuyên truyền lưu động tại các khu đông dân cư; duy trì phối hợp với các cơ quan báo đài đăng tải, phát sóng các chuyên trang, chuyên mục về BHXH, BHYT; công khai các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên đăng các tin bài về các hoạt động thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT của BHXH tỉnh và của Ngành. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng đã mở rộng và nâng cao hiệu quả mạng lưới đại lý thu BHYT trên địa bàn toàn tỉnh. Tính đến 12/2018 tổng số đại lý thu là 81 Đại lý, tăng 16 đại lý tương đương tăng 25% so với năm trước. Số nhân viên Đại lý thu hiện đang hoạt động là 596 người, tăng 383 người tương đương tăng 179% so với năm 2017. Tại mỗi thôn, buôn, bon đều có ít nhất một điểm thu BHXH, BHYT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân liên hệ để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục khi có nhu cầu tham gia.
        Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là tỷ lệ bảo phủ BHXH còn thấp so với tiềm năng, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH còn chậm, đặc biệt là BHXH tự nguyện; tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị vẫn còn phổ biến, số doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động có chiều hướng tăng, việc xử lý nợ BHXH, BHYT kéo dài đối với doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn...vẫn chưa có quy định, hướng dẫn giải quyết của pháp luật.
        Bước sang năm 2019, với những nhiệm vụ và khó khăn, thách thức mới nhưng với những kết quả đạt được trong công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 sẽ là động lực to lớn để tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh cố gắng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong những năm tiếp theo, trong đó đặc biệt là công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH theo mục tiêu Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 và chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Dưới sự quan tâm chỉ đạo BHXH Việt Nam, của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hỗ trợ phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân, người lao động trên địa bàn; tập thể công chức, viên chức, người lao động toàn ngành BHXH tỉnh quyết tâm nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục hoàn thành thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.

Tác giả bài viết: H.U
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem bản: Desktop | Mobile
top