12:48 EDT Thứ hai, 17/06/2019
Rss Feed
Chào mừng bạn đến Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nông. Đường dây nóng : 02613.547688, Fax : 02613.543667, Email :ttkt@daknong.vss.gov.vn

BHXH tỉnh Đắk Nông cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách chính sách BHXH theo Nghị quyết số 28-NQ/TW

Đăng lúc: Chủ nhật - 06/01/2019 21:36
       Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Cải cách chính sách BHXH đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. BHXH tỉnh Đắk Nông đã ban hành kế hoạch phát động thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, theo đó BHXH tỉnh đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra.
     Thứ nhất là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHTN, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách BHXH. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng trên từng địa bàn, đảm bảo hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với phát triển đối tượng tham gia BHXH, thu hút sự tham gia tích cực của nông dân, lao động làm việc tại khu vực phi chính thức; Chú trọng phát huy vai trò của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện. Phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình trên địa bàn, hệ thống thông tin cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 28-NQ/TW, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách chính sách BHXH… Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoach của Ủy ban nhân dân tỉnh đến toàn bộ đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trong tỉnh.
      Thứ hai, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, BHTN và pháp luật có liên quan: trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHTN và pháp luật có liên quan, các đơn vị trực thuộc tham mưu, đề xuất để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp; đồng thời rà soát, đề xuất hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, nhất là đối với các hành vi trốn đóng, nợ đóng, trục lợi BHXH.
     Thứ ba, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về BHXH, BHTN. Trên cơ sở dự toán giao của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN cho các đơn vị trực thuộc, đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN hàng năm vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Tăng cường sự phối hợp trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ban ngành trong việc thực hiện tốt chính sách BHXH; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đọng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHTN; giảm tối đa tình trạng nợ đóng BHXH để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tăng cường kết nối cơ sở dữ liệu về khám bệnh, chữa bệnh; dữ liệu về cấp hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ thực hiện chế độ BHXH, giải quyết chi trả các chế độ BHXH nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi, gian lận tiền BHXH.
      Thứ tư, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN. BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch sắp xếp bộ máy theo Kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành BHXH, nâng cao tác phong phục vụ theo hướng thân thiện, công khai, minh bạch, điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên hệ, làm việc với cơ quan BHXH. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tăng cường sử dụng các dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính. Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương pháp quản lý tiên tiến vào công tác quản lý, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN của BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện.
      Với các nhiệm vụ, giải pháp trên, BHXH tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu thực hiện cải cách chính sách BHXH mà Đảng và Nhà nước đã đề ra trong thời gian tới để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Cải cách BHXH trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tác giả bài viết: Vũ Mai
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Xem bản: Desktop | Mobile
top